Molekularna dijagnostika2019-09-19T08:40:37+00:00

Molekularna dijagnostika predstavlja skup tehnika kojima se analiziraju biološki markeri genoma i proteome. Ovim tehnikama moguće je dijagnostikovati faktore rizika odgovorne za razvoj određenih bolesti, što nam olakšava kreiranje terapeutika koji su delotvorni samo u slučajevima prisustva ovih specifičnih promena u organizmu bolesnika (personalizovana medicina).

Molekularno dijagnostičke metode bazirane su na in vitro biološkim testovima kao što su: Real Time PCR ili fluorescentna in situ hibridizacija. Ovi testovi detektuju molekule u veoma malim koncentracijama koji su poreklom iz uzorka bolesnika, što je od značaja u slučajevima kada su ti molekuli markeri bolesti.

Molekularna dijagnostika se takođe koristi za identifikaciju infektivnih bolesti, a njena najčešća primena je u detektovanju naslednih ili stečenihi mutacija odgovornih za nastanak poremećaja čije manifestacije nisu vidljive u ranoj fazi razvoja. Monitoring malih promena u genomu bolesnika, polimorfizmi jednog nukleotida (SNP-Single Nucleotide Polymorphism), pomaže nam da predvidimo kako će se organizam bolesnika ponašati (metabolisanje leka) prilikom aplikacije predviđenog leka (farmakogenomika).

Vaš pouzdan partner

Ukoliko tražite proizvode vrhunskog kvaliteta po pristupačnim cenama, efikasnu realizaciju i brzu isporuku – dobrodošli!
Kontakt
Go to Top