Biologist Group d.o.o. u svojoj ponudi ima veliki broj dijagnostičkih testova koji omogućavaju brzo i efikasno postavljanje dijagnoze i skrining najrazličitijih stanja i bolesti. Svi testovi su visokog kvaliteta, od pouzdanih dobavljača i proizvedeni po najvišim svetskim standardima (ISO 9001 i ISO 13485), većina ih poseduje i CE znak.

Naša ponuda obuhavta:

 • ELISA testovi – Demeditec Diagnostics GmbH, Nemačka
 • Brzi imunohromatografski testovi – Savyon Diagnostics, Izrael
 • Paneli za određivanje prisustva psihoaktivnih supstanci u urinu (DOA) – Atlas Medical, UK
 • Trake za analizu urina – Atlas Medical, UK
 • Test na okultno krvarenje (FOB) – Atlas Medical, UK
 • Mikrobiološki esej MYCOPLASMA IES – test za UU (Ureaplasma urealyticum) i MH (Mycoplasma hominis) sa antibiogramom

ELISA TESTOVI

ELISA testovi su imunološki testovi koji podrazumevaju detekciju ili određivanje titra antigena ili antitela u datom uzorku seruma.
Ove metode imaju široku dijagnostičku primenu u kliničkoj praksi.

U slučaju enzimskih imunoloških metoda indikatorski molekul je kovalentno kuplovan za enzim, a kvantifikacija se vrši spektrofotometrom koji detektuje stopu kojom enzim konvertuje supstrat u obojeni produkt. Postoji nekoliko varijacija ove dve metode ali je najčešće u upotrebi nekompetitivna metoda. Najčešće se koriste enzimi koji konvertuju bezbojni supstrat u obojeni produkt, na primer p-nitrofenilfosfat se konvertuje u žuti p-nitrofenol alkalnom fosfatazom. Kompetitivni ELISA metod (engl. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) je opcija kada par antitela nije dostupan za ciljni molekul. Koristi se peroksidaza rena koja može biti kuplovana ili sa antigenom ili sa primarnim antitelom.

ELISA kitovi proizvođača Demeditec Diagnostics GmbH sadrže sve neophodne komponente za kvalitetan rad. Dugogodišnja tradicija garant je visokog kvaliteta ovih proizvoda kao i činjenica da kompanija poseduje EN ISO 9001, EN ISO 14001 sertifikate i posluje u skladu sa IVD-Directive 98/79/EEC.

BRZI TESTOVI  

Brzi imunohromatografski testovi izborili su se sa značajno mesto u savremenoj dijagnostici. Ovi testovi daju rezultate u izuzetno kratkom vremenskom roku i omogućavaju efikasno kreiranje terapije.

Savyon Diagnostics je izraelska kompanija koja je svetski lider u ovoj oblasti i naš dugogodišnji partner. Zbog toga smo u mogućnosti da našim kupcima ponudimo proizvode visokog kvaliteta (CE-IVD) po pristupačnim cenama:

 • CoproStrip H.pylori – brzi imunohromatrografski test koji detektuje antigen Helicobacter pylori u uzorcima stolice
 • CoproStrip GDH + Tox A + Tox B – brzi imunohromatrografski test za istovremeno određivanje prisustva toksina A, toksina B i glutamat dehidrogenaze GDH u uzorcima stolice
 • QuickStripe Adeno/Rota – brzi imunohromatrografski test za kvalitativnu detekciju antigena adeno i rota virusa u ljudskoj stolici
 • QuickStripe Strep A brzi imunohromatrografski test za kvalitativno dokazivanje antigena StrepA. Test služi za dijagnostiku Grupe A streptokoka odnosno streptokoknog faringitisa iz brisa grla.
 • QuickStripe hCG – brzi imunohromatrografski test za kvalitativnu detekciju humanog horionskog gonadotropina (hCG) u urinu i serumu
 • QuickStripe RSV – brzi imunohromatrografski kvalitativni test za detekciju respiratornog sincicijalnog virusa RSV iz nazofaringealnog brisa.
 • QuickStripe Chlamydia Ag – brzi hromatografski imunoesej za kvalitativnu detekciju Chlamydia-e trachomatis iz cervikalnog brisa kod žena, uretralnog brisa i uzorka urina kod muškaraca

Pored standardnih brzih dijagnostičkih testova, u našoj ponudi možete pronaći test koji je jedinstven na našem tržištu – H.Pylori saliva test kit.

 • Pylori Saliva Test je jedinstven u svetu i ima klinički značaj kao standardni izdisajni test uz mnoge pogodnosti, kako za pacijenta, tako i za osoblje koje vrši analizu:
 • Ne zahteva sofisticiranu skupu opremu
 • Ne zahteva pripremu pacijenta 14C ili 13C obeleženom ureom
 • Ne zahteva skup potrošni materijal za jednokratnu upotrebu neophodan za izdisajni test
 • Nema potrebe za slanjem uzoraka i čekanjem na rezultate
 • Nema neprijatnosti za pacijenta i osoblje kao u slučaju analize uzoraka stolice

PANELI ZA ODREĐIVANJE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI U URINU (DOA)

Brzi, jednostepeni test za istovremenu kvalitativnu detekciju većeg broja droga i njihovih metabolita u humanom urinu. Pakovanje je namenjeno jednokratnom korišćenju. Većina droga koje se najčešće koriste u ovom podneblju mogu se istovremeno otkriti test panelom u roku od samo 5 minuta. Panel pločice su brzi imunohromatografski testovi za istovremeno kvalitativno otkrivanje više vrsta opojnih droga i njihovih metabolita u mokraći. Postoji panel sa 5 i sa 10 droga ali se u skladu sa potrebama tržišta paneli mogu optimizovati.

TEST KASETA ZA OKULTNO KRVARENJE (FOB)

Jednostepena test kaseta za FOB (Fecal Occult Blood – okultno krvarenje) (feces) je brzi hromatografski imunoesej za kvalitativnu detekciju okultnog krvarenja u fecesu kod ljudi.

Kod većine gastrointestinalnih bolesti javlja se krv u stolici koja nije vidljiva golim okom. U ranim stadijumima bolesti kao što su kancer kolona, ulkusi, polipi, kolitis, divertikulitis i fisure, simptomi nisu vidljivi, ali je prisutno okultno krvarenje. Tradicionalna metoda sa gvajak smolom nema odgovarajuću osetljivost i specifičnost i podrazumeva određen režim ishrane koji je neophodno sprovoditi pre testiranja. Jednostepena test kaseta za FOB (feces) je brzi test za kvalitativnu detekciju malih količina okultnog krvarenja u fecesu. Test je po tipu sendvič esej koji koristi dva antitela, čime se postiže selektivna detekcija niskog nivoa hemoglobina, reda veličine 50 ng/mL ili 6 µg hemoglobina/g fecesa. Pored toga, za razliku od testova sa gvajak smolom, ishrana ne utiče na tačnost testa.

TRAKE ZA ANALIZU URINA

Reagens trake za urin su čvrste plastične trake na kojima je pričvršćeno nekoliko reagens jastučića. Test se koristi za detekciju jednog ili više analita u urinu, uključujući: leukocite, glukozu, ketone (acetosirćetnu kiselinu), bilirubin, krv, specifičnu težinu, proteine, urobilinogen, nitrite, askorbinsku kiselinu i pH.

Sadržaj urina se menja sa promenom stadijuma bolesti kao i sa telesnom disfunkcijom i to pre nastanka značajnih promena u krvi. Analiza urina je koristan pokazatelj zdravlja ili bolesti i kao takva se koristi kao deo rutinskog skrininga. Reagens trake za urin se mogu koristiti kao deo opšte procene zdravlja, ali i kao pomoć pri dijagnostici i praćenju metaboličkih i sistemskih bolesti koje utiču na bubrežnu funkciju, dovode do endokrinih poremećaja i oboljenja ili poremećaja urinarnog trakta.

MIKROBIOLOŠKI ESEJ MYCOPLASMA IES

Atlas Mycoplasma IES esej predstavlja dehidrirani medijum za kultivaciju bakterija koji se bazira na skriningu, indikativnom brojanju, identifikaciji osetljivosti UU (Ureaplasma urealyticum) i MH (Mycoplasma hominis), poreklom iz humanog genitourinarnog trakta, na antibiotike. Izbor antibiotika je delimično zasnovan na preporuci CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).

Mycoplasma komplet je zasnovan na kultivisanju i biohemijskim reakcijama. Mešoviti medijum se priprema mešanjem liofilizovanog praha i diluenta. Nakon kultivisanja Mycoplasma-e, urea se razlaže uz pomoć ureaze poreklom od UU  i oslobađa se NH3. Takođe se i arginin razlaže u prisustvu arginaze poreklom od MH i oslobađa NH3. NH3 povećava pH tečnog medijuma. Procena rezultata se vrši na osnovu promene boje indikatora. Test traka sadrži 11 antibiotika. Ako je Mycoplasma senzitivna na antibiotik, aktivnost enzima je u tom slučaju inhibirana i ne dolazi do promene boje.

Vaš pouzdan partner

Ukoliko tražite proizvode vrhunskog kvaliteta po pristupačnim cenama, efikasnu realizaciju i brzu isporuku – dobrodošli!
Kontakt