Pored opreme, reagenasa i dijagnostičkih sredstava, potrošni materijal je neophodan za funkcionisanje svake laboratorije i medicinske ustanove. Kako bismo zadovoljili zahteve naših kupaca, koncipirali smo asortiman tako da u svakom trenutku možemo isporučiti sav potreban materijal za rad – sanitetski materijal, potrošnu plastiku kao i vakuum sisteme za uzorkovanje krvi.

POTROŠNI MATERIJAL OD PLASTIKE

Španska kompanija Deltalab je naš dugogodišnji partner i omogućila nam je da na domaće tržište plasiramo proizvode od najkvalitetnije plastike. U našoj ponudi mogu se naći

  • Pribor za uzorkovanje – sve vrste briseva na plastičnom i drvenom štapiću, kompleti za bris sa ili bez transportnog medijuma
  • Posude za uzorkovanje – sterilne i nesterilne posude za prikupljanje svih vrsta uzoraka (urina, feces, …)
  • Potrošna medicinska plastika – spekulumi za jednokratnu upotrebu, nastavci za pipete, petri posude, sterilne i nesterilne epruvete, posude za različite tipove aparata, …
  • Pomoćni pribor – digitalne pipete različitih zapremina i tajmeri
  • Wilmut System – Sistem za ekonomično skladištenja uzoraka koji poseduje mogućnost elektronskog memorisanja skladištenih podataka

VAKUUM SISTEMI ZA UZORKOVANJE KRVI

Laboratorijska tehnika Burnik je vodeći slovenački proizvođač vakuum epruveta (vakutajnera) i pratećeg in-vitro dijagnostičkog materijala. Na našem tržištu su prisutni dugi niz godina i prepoznati su kao pouzdan partner u laboratorijskoj dijagnostici. Pristupačna cena za vrhunski kvalitet koji pružaju omogućila je proizvodima ove kompanije da dobiju bitku sa poznatijim konkurentima i zauzmu značajno mesto na domaćem tržištu.

Vaš pouzdan partner

Ukoliko tražite proizvode vrhunskog kvaliteta po pristupačnim cenama, efikasnu realizaciju i brzu isporuku – dobrodošli!
Kontakt