IZOLACIJA NUKLEINSKIH KISELINA

 Izolacija DNK predstavlja proces izdvajanja DNK iz uzorka. Proces se zasniva na kombinaciji fizičkih i hemijskih metoda. Kvalitet dobijenog produkta (izolovana DNK) zavisi od izbora kitova za izolaciju. Dobar izbor kitova uštedeće vreme potrebno za izolaciju i optimizaciju procesa.

Euroclone Duplica Prep sistem bazira se na Euroclone tehnologiji predviđenoj za separaciju korišćenjem magnethih čestica. Što se tiče kvaliteta, ovakav način izolacije svrstava Euroclone sistem u sam vrh. Euroclone magnetni separator dizajniran je na osnovu dugogodišnjeg iskustva u korišćenju automatske izolacije nukleinskih kiselina. Odlični rezultati postižu se kombinacijom ovog sistema sa dobro poznatim Euroclone kitovima, a sve u cilju dobijanja visokog prinosa prečišćene DNK/RNK.