BRZA IDENTIFIKACIJA PATOGENA U KRVOTOKU

Studije pokazuju da se obezbeđivanjem „pravovremenog početka“, u toku prvih 24 sata terapije uskog spektra za gram-negativne infekcije krvotoka, može poboljšati klinički ishod, smanjiiti stopa rezistencije na antibiotike, te smanjiti broj bolesnika sa teškim posledicama. Brza i tačna identifikacija specifičnog infektivnog patogena je presudna za obezbjeđivanje rane i odgovarajuće terapije i samim tim za spasavanje života pacijenata.

AdvanDx FISH linija proizvoda omogućava ranu identifikaciju patogena kod pacijenata koji imaju infekcije krvotoka. Molekularnim testiranjem pozitivnih hemokultura omogućava se kliničkim mikrobiološkim laboratorijama da identifikuju patogen za 48-72h brže nego što je slučaj sa konvencionalnim metodama.
AdvanDx QuickFISH testovi osim što skraćuju vreme identifikacije patogena i postavljanja dijagnoze, skraćuju boravak pacijenta u bolnici i time smanjuju bolničke troškove.
AdvanDx QuickFISH testovi su brzi i jednostavni. Za izvođenje testa je potrebno 20 minuta od čega 5 minuta manuelnog rada.

AdvanDx detektuje patogen iz pozitivne hemokulture za 20 minuta.

QuickFISH brzo i precizno identifikuje bakterije i gljivice nekoliko dana (1-3) pre konvencionalnih metoda. Standardne metode podrazumevaju gajenje kulture, inkubaciju tokom noći i fenotipsku identifikaciju, te procedura može trajati danima dok se za to vreme pacijent leči empirijski, terapijom širokog spektra dejstva. Nakon utvrđivanja da je hemokultura pozitivna, primenom QickFISH testova, specifični infektivni patogen se identifikuje za 20 minuta.

Vaš pouzdan partner

Ukoliko tražite proizvode vrhunskog kvaliteta po pristupačnim cenama, efikasnu realizaciju i brzu isporuku – dobrodošli!
Kontakt