VisionArray ® HPV Chip

Brza i pouzdana genotipizacija

Humani papiloma virus (HPV) je identifikovan kao glavni faktor rizika kod raka grlića materice. To je treći najčešći rak kod žena širom sveta. Dva tipa humanog papiloma virusa (HPV) (16 i 18) su odgovorni za skoro 50% prekancera grlića materice. Iako većina HPV infekcija nestaje sama od sebe i većina prekanceroznih lezija se spontano povlači, postoji rizik za sve žene da HPV infekcija može postati hronična, a prekancerozne lezije napreduju u invazivni rak grlića materice. Trenutno je dobro okarakterisano više od 150 tipova HPV-a koji su klasifikovani kao tipovi visokog i niskog rizika u zavisnosti od nivoa rizika od progresije blage displazije do raka.

VisionArray ® HPV Analysis package

VisionArray kit je dizajniran za kvalitativnu detekciju i genotipizaciju PCR amplikona 12 genotipova visokog rizika, 12 verovatno visokog rizika i 17 genotipova humanog papiloma virusa (HPV) niskog rizika.