Real-time PCR testovi

Savvygen™ SARS-CoV-2

 • Trajanje analize 50-60min
 • Spreman za upotrebu, liofiliziran mastermix u bunarićima
 • Kompatibilan sa više termociklera
 • Targeti ORF1ab i N geni
 • CE-IVD

quanty COVID-19

 • Kvatitativan test
 • Kompatibilan sa više termociklera
 • Tri probe u N genu
 • CE-IVD

ELISA antitela

COVID testovi
 • IgM, IgG, IgA
 • Iz uzoraka seruma i plazme
 • Trajanje 1h na 37C°, 30 na sobnoj temperaturi i 15 na sobnoj temperaturi u mraku
 • CE-IVD

Brzi testovi

Antitela i antigen

QuickStripe™ SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test

 • IgG/IgM
 • Uzorci iz seruma, plazme, krvi
 • Trajanje 15min
  • Lak za upoterbu
  • CE-IVD